17:30 Resan mot Gud
18:00 Äventyrsdalen
18:30 Varje kyrksal kan fyllas