11:00 Hotspot
12:00 Sverige LIVE
14:00 Urgammal tro för en modern tid